Academic event on the occasion of Professor Lieven D’hulst’s retirement

English version below

Beste collega’s, vrienden, kennissen, sympathisanten, familie,
U bent van harte uitgenodigd op de emeritaatsviering van prof. dr. Lieven D’hulst op vrijdag 6 november 2020 van 16u30 tot 18u30 in de Parthenonzaal van de Faculteit Letteren van de KU Leuven (MSI 03.18, Erasmusplein 2, 3000 Leuven).

Programma
Welkomstwoord door  prof. dr. Bart Raymaekers, vicerector van de Groep Humane Wetenschappen
Afscheidsrede prof. dr. Lieven D’hulst: “Omnis comparatio claudicat”
Getuigenissen en feestelijkheden

De coronamaatregelen worden strikt nageleefd, er vindt dan ook geen receptie plaats.​ De plaatsen in het auditorium zijn beperkt. Als u graag aanwezig bent, gelieve dan in te schrijven via deze link, ten laatste tegen 25 oktober 2020.​ Als u niet kan komen maar wel wil volgen via livestream, dan schrijft u in via deze link

English version:

Dear colleagues, friends and family of Lieven D’hulst,

You are warmly invited to attend the academic event we are organising on the occasion of prof. Lieven D’hulst’s retirement on Friday 6 November 2020, 4.30 pm – 6.30 pm. Venue: “Parthenon” lecture hall of KU Leuven’s Arts faculty (MSI 03.18, Erasmusplein 2, 3000 Leuven).

Programme (predominantly in Dutch)
Welcome and introduction by prof. Bart Raymaekers, vice rector of the Humanities and Social Sciences Group 
Valedictory lecture by prof. D’hulst: “Omnis comparatio claudicat”
Testimonies and celebrations

Sanitary rules will be strictly observed, which is also why no reception will follow. The number of places is limited. If you want to attend the celebration, we ask you to register online, using this link; please do so before 25 October 2020 at the latest. If you can’t be present, but would like to follow through livestream, please register using this link.
Please address your questions by email to steven.dewallens@kuleuven.be.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s