Save the date to celebrate Lieven D’hulst

Dear colleagues, friends, sympathizers,

At the end of the present academic year Lieven D’hulst will retire from his active professorship and be given the title of Professor Emeritus. We would like to add lustre to this occasion by an event to be organised at the Leuven campus on Friday 6 November 2020 at 4.30 p.m. May we please ask you to save the date if you intend to join us? We hope to be able to meet each other in person, pandemic permitting. More information will follow after the summer break.

With kind regards,

Elke Brems, Pieter Boulogne, Dirk Delabastita, Reine Meylaerts, Francis Mus and Dagmar Vandebosch


Beste collega’s, vrienden, sympathisanten,

Op het einde van dit academiejaar wordt Lieven D’hulst toegelaten tot het emeritaat. We willen dat graag luister bijzetten op vrijdag 6 november 2020 om 16u30 op de Leuvense campus. Mogen we jullie vragen om die datum alvast vrij te houden als je daar graag bij aanwezig wil zijn? We hopen elkaar in levende lijve te kunnen ontmoeten, maar enig voorbehoud is natuurlijk geboden. Meer informatie volgt na de zomer.

Vriendelijke groeten,

Elke Brems, Pieter Boulogne, Dirk Delabastita, Reine Meylaerts, Francis Mus en Dagmar Vandebosch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s